|
|
Lån  


 
Annonce:Søvejsregler

Søvejsreglerne er et sæt internationale regler der regulerer skibenes ageren i forhold til hinanden ved møde i klart vejr og i nedsat sigtbarhed. Reglerne kan sidestilles med færdselsreglerne i land.
Det indbefatter bl.a. regler for følgende:

Lanterneføring
Vigepligter ved møde med andre skibe.
Brug af lydsignalapparater.
Retningslinier til overvejelse ved færden på havet.
Nødsignaler.
Generelle definitioner.
Sejladsanvisninger i snævre løb og trafikseperationer.

Reglerne gælder for alle "skibe" i den brede definition som er angivet i regel 3: "... enhver form for flydende materiel ... der anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet". Og de gælder for alle farvande der står i forbindelse med åbent hav.
sejlads rib sejlads regler for sejlads sejler sejle sejlads fyn rundt sejlads på gudenåen dk.fritid.sejlads duelighedsbevis i sejlads sejlads gøtakanalen fyn rundt sejlads sejlads jInformation på sider:

Tøj - Nødsignaler - Billede 2 - Billede 3 - Gode råd om sikker sejlads - Bådleksikon - Billede 1 - Billede 4 - Bøger - Sportsudstyr - Sejladsplanl&lig;gning - Netbutikker - Havarier - Gode råd om sejlads - Sejlads billeder - Du er her: Sejlads - Sejlads - sejlads rib sejlads regler for sejlads sejler sejle sejlads fyn rundt sejlads på gudenåen dk.fritid.sejlads duelighedsbevis i sejlads sejlads gøtakanalen fyn rundt sejlads sejlads j