|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Sejlads er beskæftigelsen at sejle et skib. Sejlads kan være både erhvervsmæssigt og rekreativt betinget. Fælles for al sejlads er at der fordres kendskab til emner som:

Sejlads med sejlbåde

En sejlbåd benytter vinden som fremdrift ved hjælp af sejl og sådanne både benyttes nu kun til sports- og fritidssejlads. Der findes sejlbåde i alle størrelser fra optimistjollen til store havkrydsere, og sporten kan dyrkes af alle som såvel konkurrence sport som på motions eller familieplan.

Hvad enten man sejler jolle, kølbåd eller windsurfer, gælder de samme principper: Sejlet skal tilpasses efter hvorhen man vil i forhold til vinden.

Hvis vinden er svag, er det, især ved jollesejlads, vigtigt at holde ro i båden, så vinden udnyttes så godt som muligt. Er vinden meget kraftig, kan det være en fordel at mindske sejlarealet ved at rebe et eller flere sejl, bruge mindre sejl, tviste sejlet i toppen og flade sejlet.

Rumskødssejlads

Man sejler rumskødssejlads, når vinden fylder sejlet agten fra. Hvis vinden kommer lige bagfra, kaldes det læns. Hvis den kommer vinkelret på båden, kaldes det halvvind. Derimellem findes agten for tværs.

På en læns, dog ikke plat læns, skal mange både krænges, for eksempel optimistjollen og finnjollen. Dette giver et større sejlareal i luften og dermed øget fart. Joller som europajollen skal derimod sejles så fladt som muligt, da den øgede vind i sejlet ikke kan opveje det tab af fart, den øgede friktion i vandet giver, da vandlinien er meget lille, når europaen sejles fladt.

Når vender, så sejlet går fra at stå på styrbord til bagbord side eller vice versa, foregår det på læns som oftest ved at bomme, dvs. at vende over platlæns.

Bidevind

Når der ikke sejles læns, sejles der bidevind. Det vil sige, at man sejler i modvind. Det er ikke muligt at sejle med vinden ind ret forfra - så vil sejlet stå og blafre. Derfor bliver man nødt til at krydse, dvs. sejle så tæt på vindøjet som muligt uden sejlet blafrer og skifte halse undervejs ved stagvendinger.

Trim

Hvad enten sejladsen foregår i kølbåde eller joller, bruges trim til at justere sejlets facon og tyngdepunktets placering. Dette gøres ved hjælp af:

* Sværd eller Sænkekøl

* Skøder

* Udhal

* Cunningham

* Bomnedhal

* Indhal

* Liseline

* Løjgang

* Fald

* Ophal

* Nedhal

* Stager

* Barberhal


»
»
»
»Mest solgte netop nu:


Kapsejlads
Kapsejlads er en sejlsports-konkurrence, som går ud på at sejle en given bane eller distance hurtigere end sine konkurrenter. Alle seriøse kapsejladser baserer sig i stort omfang på de internationale kapsejladsregler. Men selvom reglerne (stort set) er de samme, findes der adskillige typer kapsejladser, som er meget forskellige hvad angår taktik og teknik. Som udgangspunkt kan man opdele konkurrencerne i banesejlads og distancesejlads. Banesejladserne er de, som dyrkes mest. De er normalt mere overskuelige både for deltagere og tilskuere, fordi de ikke varer så lang tid ad gangen og foregår tæt ved land. Hvis man f.eks. følger sejlsport ved de olympiske lege, vil denne konkurrenceform være den mest fremtrædende. Den mest kendte banesejlads overhovedet er dog nok America's Cup, som er eksponent for en speciel type banesejlads, nemlig Match Race. Det er en kapsejlads mellem kun to både, som ofte har en særlig intensitet, der gør den populær. Til denne sejladstype bruges en variant af de normale kapsejladsregler, som bl.a. har en modificeret startprocedure. Distancesejladserne foregår over længere tid og længere fra land; sporten bliver derfor mere præget af strategi og udholdenhed. Volvo Ocean Race er vel den mest kendte af sejlads af denne type, men også vores hjemlige amatørsejlads Sjælland Rundt kan indregnes i denne kategori.

Billede 1
.... læs mere fra menuen
sejlads rib sejlads regler for sejlads sejler sejle sejlads fyn rundt sejlads på gudenåen dk.fritid.sejlads duelighedsbevis i sejlads sejlads gøtakanalen fyn rundt sejlads sejlads jorden rundt

Kategorier på sider:

Sejl Billede 1 Sejlads Søvejsregler Regntøj Finnjolle Matchrace Redningsveste Bagbord Sejlersko Sejladsplanlægning Tilbud Bøger Kapsejlads Sportsudstyr Optimistjolle Tøj Lystsejlads Styrbord Gummibåde Nødsignaler Billede 2 Duelighedsprøve Gode råd om sejlads Gode råd om sikker sejlads Netbutikker Havarier Kampagnetilbud Europajolle Billede 3 Sejlads billeder Bådleksikon Billede 4 Americas Cup
 
 
 Du er her: Sejlads - Båd Sejlads - - Hvad er Sejlads en et  sejlads rib sejlads regler for sejlads sejler sejle sejlads fyn rundt sejlads på gudenåen dk.fritid.sejlads duelighedsbevis i sejlads sejlads gøtakanalen fyn rundt sejlads sejlads jorden rundt 

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.